Archive for maart, 2020

Pandemie 2020

maandag, maart 16th, 2020

Het is te vroeg om vergaande conclusies te trekken. Toch is het duidelijk dat de mondiale uitbraak van het Corona-virus Covid-19 zowel voor de technologiesector als voor de fusie- en overnamemarkt grote gevolgen heeft. 

Op korte termijn worden lopende processen verstoord. Uiteraard spelen sociale isolatie en reisbeperkingen hierbij een rol. Belangrijker nog is dat bedrijven en ondernemers hun aandacht nu vooral op de korte termijn richten, op de continuïteit van dienstverlening en op onverwachte en ongekend snelle ontwikkelingen. 

Op langere termijn worden we geconfronteerd met trendbreuken en blijvende veranderingen. Logistieke- en productieprocessen zullen zich in de 2e helft van dit jaar grotendeels herstellen.  Maar monetaire en politieke factoren en economische terugval zullen ook op langere termijn impact hebben. 

Sectoren die op korte termijn het meest te lijden hebben van de omstandigheden zijn: 

  • financiële sector en – markten; 
  • auto-industrie, lucht- en scheepvaart;  
  • horeca en toerisme;
  • olie en staal. 

Het gevaar dreigt dat heersende isolationistische en protectionistische tendensen verder worden versterkt. 

Deze trend kan in combinatie met bestaande monetaire onevenwichtigheid bedreigend zijn voor probleemlanden rond de Middellandse Zee, maar ook voor de stagnerende groeieconomieën van landen als India en Brazilië. Lokaal is de situatie goed beheersbaar. 

Hosting en connectiviteit, en andere internet-gerelateerde sectoren, staan er uitstekend voor en zullen een uitzondering vormen op de te verwachten terugslag in economische activiteit. Hetzelfde kan worden gezegd van hard- en software, zowel aan de server als client-zijde. Sectoren als e-commerce en e-learning zijn onder deze omstandigheden spekkoper. 

De fusie- en overnamepraktijk van MESH blijft volop in bedrijf. Ook voor ons geldt: minder kilometers, minder fysiek contact en meer online meetings. Enige vertraging in de dealflow is denkbaar, maar technologische en economische druk zal op iets langere termijn blijven leiden tot verdere consolidatie. 

MESH zal bij deze ontwikkelingen een bijdrage blijven leveren, in de brede markt van automatisering, software, hosting en online. 

We wensen alle ondernemers en medewerkers, zelfstandigen en studenten en vooral alle patiënten en andere direct getroffenen beterschap en veel sterkte. 

Verkoop Exipa aan Vinci Energies

maandag, maart 16th, 2020

MESH Advies en Begeleiding trad voor de verkopende partij op als adviseur bij de verkoop van Exipa Drachten aan Actemium, een 100 % dochter van het beursgenoteerde Vinci Energies

De begeleiding van het verkoopproces door MESH behelsde onder meer de marktverkenning en -selectie, het opstellen van het Informatiememorandum alsmede de gesprekken en onderhandelingen met de koper.